Uvjeti korištenja

UVJETI KORIŠTENJA ZA WEB SITE WWW.KUCNEFINANCIJE.COM

U nastavku slijede uvjeti korištenja za web site www.kucnefinancije.com (u nastavku teksta „Kućne financije”), kao i za sve sadržaje  i servise koji su na njemu dostupni.

Uvjeti korištenja zaštićuju korisnike Kućnih financija i ostale korisnike Interneta od uznemiravanja, neugodnosti, ometanja kao i ilegalnih aktivnosti.

Kućne financije namijenjene su svim korisnicima Interneta i slobodne su za upotrebu u svakodnevnom životu i informaciju svima koji su zainteresirani za temu upravljanja kućnim financijama. Tekstove na Kućnim financijama piše financijski stručnjak, a objavljuju se i tekstovi koje Kućnim financijama dostavljaju korisnici Interneta, a čiji tekstovi zadovoljavaju kriterije za objavu.

Korištenjem sadržaja ovog web mjesta primatelj usluge (u nastavku teksta „korisnik”) prihvaća sve rizike koji nastaju iz korištenja ovog web site-a te prihvaća koristiti sadržaj ovog web site-a isključivo za osobnu upotrebu i na vlastitu odgovornost.

Svi materijali na www.kucnefinancije.com zaštićeni su temeljem članka 3. Zakona o autorskim pravima u korist MIADRIA d.o.o. Korisnici Kućnih financija smiju koristiti podatke objavljene na www.kucnefinancije.com samo na način koji je izričito dopušten ovim Uvjetima korištenja.

MIADRIA d.o.o. će poduzeti pravne mjere za zaštitu svojih autorskih prava u slučaju korištenja materijala s www.kucnefinancije.com bez odobrenja. To se odnosi na kopiranje, prenošenje, prikazivanje, mijenjanje i prodavanje materijala s www.kucnefinancije.com bez izričitog pismenog pristanka MIADRIA d.o.o.

MIADRIA d.o.o. ne daje garanciju dostupnosti sadržaja i usluga u svako vrijeme i sa svakog računala i/ili operativnog sustava.

MIADRIA d.o.o. nije odgovorna za direktne ili indirektne štete koje su nastale bilo kao posljedica pogreške u radu web site-a ili kao posljedica korištenja podataka i informacija objavljenih na web site-a ili web site-a.

MIADRIA d.o.o. je vlasnik i administrator svih sadržaja i podataka na adresi www.kucnefinancije.com.

Podaci o MIADRIA d.o.o. dostupni su na adresi:
www.kucnefinancije.com/o-nama.

Kućne financije zadržavaju pravo na promjenu i nadopunu ovih Uvjeta korištenja u svakom trenutku i bez prethodnog upozorenja korisnicima. Kućne financije nisu odgovorne za moguće posljedice proizašle iz eventualnih promjena Uvjeta korištenja. Promjene Uvjeta korištenja stupaju na snagu danom objave na www.kucnefinancije.com. Važeća verzija Uvjeta korištenja je ona koja je objavljena na stranici http://www.kucnefinancije.com/uvjeti-koristenja.

Ukoliko iz bilo kojeg razloga ne možete prihvatiti ove uvjete korištenja, molimo Vas napustite www.kucnefinancije.com.

U slučaju eventualnih sudskih sporova nadležan je isključivo Općinski građanski sud u Zagrebu.

Uvjeti korištenja zadnji put su promijenjeni 6. siječnja 2009.