Put do financijske discipline (2)

2. korak: Organizirajte se

Ukoliko ste organizirani lakše ćete ostvariti uspjeh u upravljanju kućnim financijama. Neorganiziranost ima svoju cijenu, i rezultira gubitkom novaca. Cijenite svoje vrijeme i novac, te nemojte dozvoliti da zbog neorganiziranosti i nemara kasnite sa plaćanjem računa (i zato plaćate zatezne kamate) ili ulazite u minuse na računima (jer ste zaboravili da vam na naplatu dolazi rata kredita).