Lakše planiranje

Postoji jedan dobar trik kod planiranja vaših kućnih financija. Uvijek nastojite u postocima definirati koliko odvajate za pojedine kategorije vaših troškova.

Npr. zarađujete 10.000 kuna, na hranu trošite 3.000,00 kuna, na režije 1.000 kuna, 1.000 kuna trošite na prijevoz, 4.000 kuna na ostale troškove i 1.000 kuna izdvajate na štednju.

Postoci učešća pojedinih troškova su znači 30% hrana, 10% režije, 10% prijevoz, 40% ostali troškovi,  10% štednja.

Ako vam porastu prihodi, revidirajte postotke učešća pojedinih kategorija. Npr. režije vam nisu porasle, a vi sad zarađujete 20.000 kuna, znači da na režije otpada 5%. Sukladno tome, ako želite povećati štednju na 3.000, sad ćete štedjeti 15% svojih ukupnih prihoda, a ne više 10%.