Novac je vrijeme

Od malena slušamo da je novac vrijeme. Ukoliko ne znate upravljati svojim vremenom, nećete biti u mogućnosti ostvariti sve ono što vas može učiniti sretnima i zadovoljnima, imati ćete manje vremena za vaš život, školovanje, Vaš posao, prijatelje i za vašu obitelj.
Vrijeme treba cijeniti jednako kao i novce, a isto tako ga treba i štedjeti. Svojim vremenom treba naučiti upravljati na isti način kao što upravljate svojim novcem. Definirajte ciljeve koje želite ostvariti sada, i dugoročnije ciljeve (npr.  u roku godine dana, pet godina i deset godina). Za svaki vremenski horizont definirajte po tri cilja, i nastojite uravnoteženo pokriti svoje osobne, poslovne i financijske ciljeve.
U skladu s vašim ciljevima, svakodnevno morate, u cilju ostvarenja svojih ciljeva, raspoređivati svoje vrijeme.
Na primjer, ako vam je za posao potreban francuski jezik i želite ga naučiti u roku pet godina kako bi mogli napredovati, upišite se na tečaj i svaki tjedan rezervirajte vrijeme za odlazak  na tečaj, kao i vrijeme u kojem ćete samostalno učiti i ponavljati gradivo.
Kad ste definirali svoje ciljeve obavezno s vremena na vrijeme provjerite kako napredujete u smjeru ostvarenja vaših ciljeva. Ako je potrebno, možete i redefinirati svoje ciljeve s  vremena na vrijeme.

Na primjer, možda ste u međuvremenu promijenili posao i francuski Vam
više nije potreban. Naravno, ako Vam je francuski jezik drag i volite ga, možda ćete i nadalje željeti naučiti taj jezik, ali ako Vam je sad njemački neophodan, onda promijenite svoj cilj.

Mudrim korištenjem Vašeg vremena (a vrijeme je, kao i novac, vrlo ograničen resurs) možete postati bogatiji čovjek i omogućiti si da svoje vrijeme provodite na bolji i kvalitetniji način.