Koliko vrijedim?

Vaša plaća je važna, jer sa plaćom plaćate svoje račune, kredite i sve ostale troškove. Pitanje je da li ste zadovoljni svojim poslom i plaćom koju primate?

Ako posao koji radite i vaše nezadovoljstvo s tim poslom i plaćom koju primate utječe na vaš život i osobno zadovoljstvo, vrijeme je za promjene. Prije promjena morate dobro razmisliti o mogućim posljedicama. Prvo stavite na papir koliko zarađujete i vaše financijske obaveze. Nakon toga istražite tržište poslova i procijenite kakva je situacija u vašoj struci. Ukoliko vidite pozitivne trendove i mogućnost veće zarade, u svakom slučaju prvo porazgovarajte sa svojim poslodavcem kako bi vidjeli kakva je vaša budućnost na sadašnjem poslu. Nakon toga potražite novi posao ako vidite da je to najbolja opcija.

Uvijek gledajte veliku sliku – da li na sadašnjem poslu imate neke dodatne pogodnosti koje drugdje nemate, da li je radna atmosfera puno bolja nego drugdje, da li je sadašnji posao sigurniji od novog posla, itd. Radimo za plaću, ali plaća sigurno nije jedini dugoročni motiv i uzrok našeg zadovoljstva.