O nama

MIADRIA d.o.o. je vlasnik i administrator Kućnih financija.

Tvrtka: MIADRIA d.o.o. za usluge
Skraćena tvrtka: MIADRIA d.o.o.
Sjedište: Ilica 1/A,
HR-10000 Zagreb
E-mail adresa: administrator@kucnefinancije.com
Fax: +385/1-3090-917
Registar trg. društava: Sudski registar Trgovačkog suda u Zagrebu
MBS: 080632560
Poslovna banka: Raiffeisenbank Austria d.d.,
Petrinjska 59,
HR-10000 Zagreb
Transakcijski račun: 2484008-1104444914
Temeljni kapital: temeljni kapital u iznosu od 70.000,00 kuna uplaćen je u cijelosti
Uprava: A. Baranek