Veliki planovi

Štednja je jedna od aktivnosti u kojima trebate imati velike ciljeve. Ako ste danas kupili novi stan kreditom na 30 godina, izračunajte kamate koje ćete platiti na posuđeni iznos, vidjet ćete da ćete cijelo bogatstvo platiti u kamatama. Kako bi izbjegli plaćanje velikih kamata, napravite plan kućnih financija i zacrtajte si cilj da svake godine uštedite novce kojima ćete prije vremena otplaćivati glavnicu kredita. Postavite si realni cilj, na primjer da ćete za 10 godina otplatiti kredit i uštedite dovoljno kako bi taj cilj i ostvarili. Kad je riječ o štednji bitno je zapamtiti tri stvari:

– plan štednje treba biti realan
Kad pokušavate naći prostor za štednju, troškove trebate razvrstati na one troškove koji su neophodni i bez kojih ne možete (npr. uobičajeno je da u te troškove ulaze otplate kredita, trošak režija, trošak hrane) i troškove koji nisu tako neophodni. U minimum troškova morate uključiti sve ono bez čega ne možete, a čak i taj dio troškova je vrlo individualan i razlikuje se. Npr. za nekoga je trošak pristupa na Internet neophodan i bez njega ne može, a netko pristupa Internetu samo s posla – u tom slučaju taj trošak ne spada u minimum troškova. Naravno, onda postoje i troškovi bez kojih se može, a to je isto individualno. Ono što je za nekoga potreba, za nekoga će biti razbacivanje. Pristup planiranju kućnih financija nužno ovisi o prihodima. Ako se nema, onda se može i mora bez puno toga. Štednja treba biti realna, ali i ambiciozna u onoj mjeri u kojoj si to možete priuštiti.

– štednja treba biti kontinuirana
Najbolji rezultati u štednji se mogu postići ukoliko je štednja način života, a ne akcija koju provodite onda kad imate inspiraciju. Stalno planiranje budućih prihoda i troškova kao i usuglašavanje planova štednje sa mogućnostima je jako važno.

– postavite si realni cilj štednje
Nekome može biti cilj ranija otplata kredita, nekome prijevremeno umirovljenje, nekome cilj može biti kupnja stana za svoju djecu a netko možda štedi za novi televizor. Uvijek morate imati neki opipljivi cilj za koji štedite, kako bi vam bilo lakše štedjeti.