O portalu Kućne financije

Na portalu www.kucnefinancije.com svaki dan možete pronaći nove savjete i informacije za efikasnije upravljanje kućnim financijama!

Portal je namijenjen svima nama koji nastojimo ostvariti što manje troškove, a pritom si ne uskratiti bitne stvari u životu. Ukoliko imate korisne savjete koje želite podijeliti s drugim korisnicima, pošaljite mail sa svojim tekstom na adresu savjeti@kucnefinancije.com. Svi tekstovi su podložni verifikaciji od strane administratora Kućnih financija kako bi se osigurala usklađenost sa osnovnom temom portala.