Štedljivo čuvanje djece

Organizacija i financiranje čuvanja djece često je jedan od najvećih troškova za obitelji s malom djecom. Neki od popularnih načina za štednju na troškovima čuvanja djece su sljedeći:
1. Baka servis – ako je moguće, to je sigurno jedno od boljih rješenja.
2. Jedan roditelj ostaje doma s djecom – teško je donijeti odluku o tome da jedan od roditelja (bilo majka ili otac) žrtvuje nekoliko godina svoje karijere kako bi bio doma s djecom, ali je ponekad izvedivo.
3. Ako radite u smjenama, pokušajte organizirati rad u suprotnim smjenama, kako bi uvijek jedan od roditelja bio doma s djecom
4. Dogovorite se sa svojim prijateljicama/članovima obitelji koji imaju djecu i zajedno unajmite tetu za čuvanje djece. Vašem djetetu će sigurno biti i puno zabavnije ako će se moći igrati sa svojim malim prijateljima (a djeca vaših prijatelja su najvjerojatnije i prijatelji vaše djece!) nego ako ga teta čuva samoga.
5. Dogovorite se sa svojim prijateljicama ili članovima obitelji o zajedničkom čuvanju djece. Kad vi imate vremena, vi ćete čuvati njihovo dijete i obratno. Tu jedino morate paziti na reciprocitet, jer nitko ne voli da ga se iskorištava. Možete voditi i zajedničku evidenciju, i pratiti koliko sati je tko čuvao čiju djecu, kako se netko ne bi neopravdano osjetio iskorištenim. Bilježenje podataka je najbolji lijek za neobjektivnost!