Najlakše je nešto baciti

Dobili ste hrpu računa. S njima je stigla i gomila kuverti koje nervozno otvarate, stavljate račune na hrpu i kuverte bacate u smeće. Stanite i razmislite da li s tim kuvertama možete nešto korisno napraviti. Možda bi vaše dijete moglo crtati po tim kuvertama ili te kuverte možete koristiti za ostavljanje malih porukica mužu umjesto skupih blokova.

U frižideru se uvijek nađe proizvoda kojima je istekao rok trajanja i onda ih neiskorištene morate baciti. Ako malo pripazite, te redovno preslagujete stvari na način da se proizvodi s dužim rokom korištenja uvijek nalaze iza onih s kraćim rokom, možete uštediti dosta novaca.

Nastojite razmisliti kako možete uštediti novce na način da ne bacate ono što možda još možete koristiti, ili stvari koje ste zanemarili pa vam više nisu korisne, ili stvari koje ste možda kupili, a zapravo vam nisu trebali.

Ako ne uspijete smisliti način, uistinu je najlakše nešto baciti. Sve ostalo je teže i zahtjeva vaš trud i promišljanje!