Dobar motiv za prestanak pušenja

Ako ste još uvijek jedan od onih koji uživaju u čarima pušenja cigareta,
možemo vam predočiti još jedan argument u prilog prestanka.
Uz sve one argumente koji govore u prilog prestanka pušenja zato što je
štetno za zdravlje, kao što govore i upozorenja na kutijama cigareta, imamo
još jedan dodatni argument za sve one kojima je teško ostaviti se cigareta.

Primjer 1.

Dnevno pušite 1 kutiju cigareta koje koštaju 16 kn. Ukoliko prestanete pušiti
godišnje ćete uštediti 5.840 kn.

Primjer 2.

Dnevno pušite 2 kutije cigareta koje koštaju 16 kn. Ukoliko prestanete pušiti
godišnje ćete uštediti 11.680 kn.

Razmislite koliko dana u godini trebate raditi da bi zaradili iznos koji godišnje potrošite na cigarete i kako bi ušteđene novce mogli potrošiti na nešto drugo i želimo vam puno uspjeha u prestanku pušenja!